D型混装-2V2J

Image

产品规格书:        点击后面PDF图标下载:                         icon DMP1-2V2J-03-CHINVAY (296.65 kB)

D系类产品目录:  点击后面PDF图标下载:                       icon D型混装大电流连接器-选型指南 (1.17 MB)

公司产品简介:     点击后面PDF图标下载:                       icon 公司简介-深圳市创宇伟业科技有限公公司-CHINVAY (4.24 MB)     

dmp1-2v2j-03-chinvay